حسابداری سبز
وبلاگ شخصی مصطفی ولیزاده-کارشناسی ارشد
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ
مصطفی ولی زاده

 

چکیده

فرایند اندازه گیری سودو نتیجه آن نقش مهمی در اداره

شرکت داردو معمولا کاربران صورتهای مالی اهمیت زیادی برای

آن قائلند از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متاثر از

روشهای برآورد حسابداری است و تهیه صورتهای مالی به عهده

مدیریت واحد تجاری است،ممکن است بنا به دلایل مختلف، مدیریت

اقدام به مدیریت سود نماید.

بخش زیادی از مفاهیم مرتبط با مدیریت سود ،معطوف به

چرایی،چگونگی وتبعات مدیریت سود بوده است وبررسی

راهکارهایی جهت کنترل این عمل کمتر مورد استفاده قرار

گرفته است.

 

ازمهمترین ویژگی شرکتهای سهامی،تفکیک مالکیت از مدیریت

آنهاست.بر این اساس برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به

بخشی از اطلاعات ونیز تهیه وارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات

مالی بوجود آمده است.این ویژگی ونیز ویژگی حسابداری

تعهدی،به خاطر وجود معوقات(مابه التفاوت بین سود نقدی

وسود تعهدی)وانگیزه هایی همچون انگیزه پاداش،هموار سازی

سودومقررات گریزی این امکان وانگیزه را برای مدیران

بوجود می آورد تا در جهت منافع خود ودر تضاد با منافع

سایر گروه هااطلاعات را دستکاری کنند ویا به عبارت کامل

تر دست به اعمال مدیریت سود بزند.

 


مقدمه

 

در عصر پس از انرون ،واژه مدیریت سود به عنوان یکی از

 

حیاتی ترین مسائل در نظر گرفته شده است وتوجه بیشتری را

به خود جلب کرده است.توجه عمومی به مدیریت سود به طور

جدی ازسال1998 یعنی زمان ارائه سخنرانی آرتور لویت (رئیس

کمیسیون بورس واوراق بهادار)تحت عنوان بازی ارقام در مرکز

قانون وتجارت دانشگاه نیویورک آغاز شد.

 

لویت مدیریت سود را به عنوان رویه هایی تعریف نمود که

گزارشات سود نشاندهنده آمال وخواسته های مدیریت ونه

عملکرد واقعی شرکت است.

 

دی جورج مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی

سود توسط مدیریت جهت حصول اطمینان به سطح مورد انتظار

برای بعضی تصمیمات خاص،تصور سرمایه گذاران است.

 

بنابراین مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران در

گزارشگری مالی و در سازماندهی معاملات از قضاوت استفاده

کرده وگزارشات مالی را تغییر دهند به گونه ای که برخی

از ذینفعان نسبت به عملکرد شرکت گمراه شوند یا نتیجه

قراردادهایی را تحت تاثیر قرار دهند که به اعداد

حسابداری وابسته هستند.

 

به هر حال مدیریت سود بر خلاف تقلب ،مستلزم انتخاب رویه

های حسابداری وبرآوردهایی است که مطابق اصول پذیرفته

شده حسابداری هستند.

مدیریت سود به دو شکل مدیریت سود مبتنی بر ارقام

حسابداری(مدیریت اقلام تعهدی اختیاری)و مدیریت واقعی سود

(دست کاری فعالیت های واقعی )وجود دارد. در مدیریت سود

مبتنی بر ارقام حسابداری، مدیریت از طریق روشهای

حسابداری، و در پایان سال با استفاده از اقلام تعهدی

اختیاری، سود را جهت اهداف خویش دستکاری می نماید اما در

مدیریت واقعی سود مدیر از طریق تصمیمات عملیاتی(زمان

بندی این تصمیمات)، اقدام به مدیریت سود می نماید. برخلاف

مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری، کشف مدیریت واقعی

سود توسط حسابرسان معمولا به سختی انجام می شود . با توجه

به دو شکل مطرح شده مدیریت سود، در این مقاله بیشتر به

اهداف و انگیزه های میریت سود، روشهای انجام مدیریت سود

و انواع مدیریت سود پرداخته شده است.

 

اهداف وانگیزه های مدیریت سود:

1-انگیزه های قراردادی

1-1-قراردادهای بدهی:مدیران شرکتهایی که قصد تخطی از

قراردادهای بدهی را ندارند ،می توانند ازطریق انتخاب

روشهای افزاینده سود از ناتوانی در ایفای قرارداد

جلوگیری کنند.

1-2-قراردادهای جبران خدمات:قراردادهای جبران خدمات معمولا

دربرگیرنده پاداش هایی است که تا حدی بر اساس سود شرکت

تعیین می شوند.

1-3-امنیت شغلی وهموارسازی سود:مدیران ممکن است به منظور

حفظ امنیت شغلی خود درصدد هموارسازی سود باشند.

1-4-مذاکرات اتحادیه ها:در حین مذاکرات با اتحادیه ها

،مدیران انگیزه دارند به منظور حمایت از یک ادعا مبنی بر

این که شرکت نمی تواند دستمزدها را افزایش دهد سود را

تعدیل کند.

2-انگیزه های بازار

2-1-عرضه اولیه سهام:مدیران می توانند به منظور تغییر

تصورات سرمایه گذاران با استفاده از رویه های حسابداری

سود را در دوره های نزدیک به عرضه سهام افزایش دهند.

2-2-خرید سهام توسط مدیریت: بعضی از مدیران قبل از خرید

سهام برای خود اقدام به دستکاری سود در جهت کمتر از واقع

نشان دادن می کنند.

2-3-رشد وپیش بینی سود:شرکتهایی که در معرض قرار گرفتن

سود پایین تر از سودهای هدف بازارهای سرمایه هستند ممکن

است سود را در جهت بیشتر از واقع نشان دادن دستکاری

کنند.

2-4-هزینه های شست وشوی بزرگ:شرکتهای دارای سال مالی

بدممکن است مقدار زیادی از هزینه های آتی را در سود سال

جاری بگنجانند وبدین وسیله بازگشت سود در سالهای آتی

تضمین کنند.

3-انگیزه های قانونی

3-1-وارسی سیاسی:شرکتهای بزرگ مایل هستند روشهای

حسابداری انتخاب کنند که سود را کمتر نشان دهند زیرا

بدین وسیله مالیات را کاهش میدهند.

3-2-بازجویی ضد تراست:هزینه های قوانین ضدتراست نامساعد

ممکن است بسیار زیاد باشد ودر نتیجه مدیران را تشویق به

کمتر از واقع نشان دادن سود کند.

3-3-تخفیفات واردات:در دوره هایی که تخفیف وارداتی اعطا می

شود ،شرکتها انگیزه دارند سود خود را کاهش دهند وبه علت

واردات کالای خارجی از سوی دولت ادعای جبران غرامت کنند.

3-4-مقررات بانکی: تدوین کنندگان مقررات بانکی از اعداد

حسابداری برای تعیین نسبت کفایت سرمایه استفاده

میکنند.ازاین رو بانکها انگیزه دارند در زمانی که این

نسبت کمتر از حد قانونی است اعداد حسابداری را دستکاری

وهزینه های سیاسی خویش را کاهش دهند.

روشهای انجام مدیریت سود

1-شناخت درآمد-شناخت درآمدفروش قبل از انتقال مخاطرات

مالکیت یا قبل از ارائه تمام خدمات مزبور ویا زمانیکه

مشتری هنوز اختیار توقف ،لغو یا تعلیق فروش دارد.

2-انتقال هزینه به دوره های آتی-به حساب دارایی منظور

کردن یا انتقال به آینده هزینه هایی که باید بعنوان

مخارج دوره محسوب شود

3-اهمیت-ثبت عمدی اطلاعات حسابداری که منطبق بر اصول کلی

پذیرفته شده حسابداری نیستند

4-برآوردها-تغییر برآوردها به منظور ساخت ارقام.این

تغییر زمانی قابل قبول است که واقعیت اقتصادی پشتوانه

آن باشد.

به کارگیری روش 4، گران ،قابل مشاهده وکشف آن توسط

حسابرس آسان تر است.

پژوهش های تئوری حسابداری اثباتی حاکی از آن است که

روشهای حسابداری تعهدی اختیاری به عنوان ابزاری برای

مدیریت سود مورد استفاده قرار گرفته

است.هیلی(1985)دریافت که برای مدیران انتقال سود بین

دوره ها از طریق تغییر رویه ها از تغییر اقلام تعهدی

پرهزینه تر است.

رابطه مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی

مطالعات انجام گرفته در خصوص تاثیر مدیریت سود بر روی

کیفیت گزارشگری مالی ،بیانگر مفهوم واحد ازارتباط بین

این دو است،به طور مثال ،برخی از پژوهشگران همچون لو

معتقد است که مدیریت سود شباهت زیادی به کیفیت سود

داشته وسودهای مدیریت شده دارای کیفیت پایین هستند.

بال وشیوا کومار بیان می کنند که سودهای با کیفیت بالا

محافظانه کارانه بوده ،در حالیکه سودهای با کیفیت پایین

تا حد زیادی سودهای مدیریت شده هستند.اسپیچر مدیریت سود

را مداخله هدفمند مدیریت در فرآیند گزارشگری مالی در

جهت دستیابی به نفع شخص عمل می کند.براساس این رویکرد

مدیریت سود فرصت طلبانه ،کیفیت سودهای گزارش شده کاهش

می یابد.

انواع مدیریت سود

1-مدیریت سود کارا:به معنای بهبود محتوای اطلاعاتی سود در

ارسال اطلاعات محرمانه است.

سوبرامانیام وکریشنان نتیجه گرفته اند که رفتار اقلام

تعهدی اختیاری حاکی از کارابودن مدیریت سود است ،زیرا

اقلام تعهدی اختیاری رابطه مثبت ومعنی داری با سودآوری

آتی دارد.

2-مدیریت سود فرصت طلبانه:به معنای این است که مدیریت

به منظور حداکثر کردن مطلوبیت خویش ،سود را به گونه ای

فرصت طلبانه گزارش می کند.برگستالر ودیچو نشان دادند که

مدیران به منظور جلوگیری از گزارش زیان یا کاهش سود

اقدام به مدیریت سود می کنند.

اندازه گیری مدیریت سود

الف-روش جمع اقلام تعهدی اختیاری

عمومی ترین روش مورد استفاده ،روش اقلام تعهدی اختیاری

است که فرض می کند که مدیران برای مدیریت سود اساسا به

اختیار خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می کنند.

اقلام تعهدی شامل تعهدی اختیاری وغیر اختیاری می

باشد.اقلام اختیاری توسط مدیریت تعیین می شود ،اما اقلام

تعهدی غیراختیاری به طور اقتصادی تعیین می شود ودر

اختیارمدیریت نیست.

جهت این مرزبندی از مدل جونز(1991)ومدل جونز تعدیل شده

(1995)تعیین می شود.

ب-روش جمع اقلام تعهدی

درپی پیشنهاد نظری هیلی(1985)روش جمع اقلام تعهدی ،مدیریت

سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص وجریان نقد عملیات

تعریف می نمایند.

نتیجه گیری

با توجه به این که سود برای سرمایه گذاران،تحلیل

گران،هیات مدیران ومدیران اجرایی مهم ترین قلم درگزارش

های مالی است ،تدوین کنندگان استاندارد به میزان زیادی

نگران شیوه محاسبه سود هستند،زیرا تفکیک مالکیت از

مدیریت،استفاده از قضاوت توسط مدیریت در گزارشگری مالی

ووجود انگیزه های قراردادی ،قانونی وبازار مدیریت را به

سمت دستکاری اعداد حسابداری در محدوده اصول پذیرفته شده

حسابداری یا مدیریت سود سوق می دهد.

اقلام تعهدی حسابداری متداول ترین ابزار برای دست یابی

به سود موردنظر هستند.

از این رو ،سالهاست که برای افزایش ثروت ذینفعان،نظارت

قوی در محیط های تجاری امری حیاتی محسوب می شود.به ویژه،در

صرتکنولوژی اطلاعات،حاکمیت شرکتی نه تنها یک رویه تجاری

خوب بلکه جزء لاینفک بازار است.درباره وبلاگ


با سلام.این وبلاگ برای دوستان حسابداری ارائه شده.سعی بنده بر این است كه مطالب نو برای عزیزان بخصوص برای دانشجویان ارشد حسابداری قرار دهم.

مدیر وبلاگ : مصطفی ولیزاده
نویسندگان
نظرسنجی
آیا مطالب این وبلاگ را مفید میدانید؟آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

.

نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای حسابداری سبز محفوظ است
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات